Sort / hvid relief

Kunstner: Kai Führer

Placering: Mansfeld-Gieses Plads, Borgergade 14, Brande

Fakta:

Kunstner

Kai Führer
1940-1916

Titel

Sort / hvid relief

Kategori

Gavlmaleri

År

1968

Materiale

Relief på væg

Placering

Mansfeld-Gieses Plads, Borgergade 14, Brande

Giver

Midtjysk Kunstforening og Statens Kunstfond

Restaureret

2001, 2015

Historie & Biografi

Kai Führers relief adskiller sig markant fra de øvrige mere koloristiske værker der kom op på gavle og mure i Brande sommeren 1968. To karakteristiske hvide, organiske former på sort baggrund udgør hele værket og udsmykningen af gavlen.

Der er tale om en såkaldt enkel figur-grund relation og synsoplevelse, der skiftevis får os til at se de to hvide relieffer som plastiske former for snart efter at opleve dem som tomme former (rettere som huller). Værket virker visuelt stærkt dels i kraft af de grafiske virkemidler (sort og hvid) og dels i kraft af de dynamiske former. Formerne er ikke umiddelbart genkendelige men de rummer en elastisk fornemmelse og bevægelse.

Karakteristisk for Kai Führers værker er netop brugen af få og enkle virkemidler samt intentionen om håndværksmæssig perfektion. Hertil en konsekvent, intellektuelt betonet fordybelse i det elementære formsprog.

I værker fra 1970erne kunne hans figuration og formsprog endnu være organisk præget, men typisk var motiverne variationer over det der fra perceptionspsykologien betegnes figur-grund-fænomener. At arbejde med dette fænomen rummede talrige muligheder for form- og farveeksperimenter.


Gavlmalerierne i Brande 1968

Foruden Kai Führer udsmykkede Leif Jepsen, K. Bjørn Knudsen og Poul Agger gavle med motiver betitlet ”Legetøjsdyr”, ”Akrobatfantasi” og ”Kvinde, sky og fugl”. Også Anders Kirkegaard, Henrik Flagstad og H. C. Rylander udsmykkede gavle og mure men ingen af disse eksisterer længere. Der udførtes 23 værker under projekt ”Murens mænd” i 1968, tilbage er de fire nævnte. Endelig udførte billedhuggeren Jens Flemming Sørensen en bronzeskulptur; den kan i dag ses i Centerparken i Brande.

Gavlmalerierne var udformet med særlig appel til det legende menneske. Med de mange bemalede mure bragte gruppen af unge kunstnere (betegnet ”Murens mænd”) et moderne og underholdende element ind i bybilledet og hverdagslivet. Kunsten kom for alvor ud i det offentlige rum hvor menigmand kunne møde den. Det var en tanke der vandt megen genklang og opbakning i løbet af 1960’erne og -70erne.

De lokale reaktioner på gavlmalerierne spændte bredt; - lige fra vrede og frygt for at blive til grin til meget positive reaktioner. Projektet med gavlmalerier i Brande gik i gang i sommeren 1968 på initiativ af Midtjysk Kunstforening. Velvilje hos Brande borgere (dels til at stille gavle til rådighed og til at huse kunstnerne under opholdet) samt god støtte fra Statens Kunstfond bidrog til at gavlmaleriprojektet realiseredes med succes.

Projektet vakte både betydelig lokal og national interesse. I kølvandet på de første gavludsmykninger blev Brande udnævnt til "Årets By 1969". Senere føjedes flere værker til rækken af gavlmalerier. Og siden har Brande været kendt som byen-med-gavlmalerierne.

 

BIOGRAFI

Kai Führer. Født 28. juli 1940, død marts 2016.

Kai Führer var autodidakt billedkunstner. I hans tidlige abstrakte værker og deres formsprog spores en betydelig optagethed og inspiration fra den såkaldte ny Pariserskoles kunstnere, bl.a. Jean Arp og Richard Mortensen.

Kai Führer var med til at forme udviklingen af det konkrete maleri i Danmark; bl.a. via deltagelse i gruppen Sonde, der i begyndelsen af 1970erne var samlingssted for den jyske avantgarde. I 1968 kom han for alvor i offentlighedens søgelys, da han deltog i det af Statens Kunstfond støttede gavlmaleriprojekt i Brande. Herefter fulgte flere større udsmykningsopgaver, ligesom han også var efterspurgt i forskellige udstillingssammenhænge.

Fra omkring 1980 går hans formsprog mere i retning af den rene geometri. Specielt havde han en formalistisk interessere for kvadratet, tilsyneladende inspireret af og i forlængelse af Josef Albers' banebrydende analyser og arbejder med kvadratformen og dens perceptuelle muligheder.

Kai Führer modtog gennem årene flere legater. Blandt andet modtog han i 1983 Statens Kunstfonds tre-årige stipendium. Hans værker er repræsenteret på flere danske kunstmuseer