Det Hvide C

Kunstner: Erland Knudssøn Madsen

Placering: Østergade 21, Ikast

Fakta:

Kunstner

Erland Knudssøn Madsen
Født i 1942

Titel

Det Hvide C

Kategori

Skulptur

År

1994-95

Materiale

Svensk granit

Placering

Østergade 21, Ikast

Giver

Den Jyske Sparekasse

Historie & Biografi

Det Hvide C titlen på denne skulptur, men det er også navnet på en sommerfugl. Om sommerfuglen kan man læse, at det er den sommerfugl i takvingefamilien, der har de mest takkede vinger. Et hvidt c-lignende mønster på undersiden af sommerfuglens vinger har givet den sit specielle navn. Når man får dette at vide, kan man godt se, at det er en sommerfugl, som Erland Knudssøn Madsen har lavet. Måske havde man tolket den anderledes, hvis man ikke vidste det.   

I stedet for at lave en naturalistisk gengivelse af sommerfuglen, har Erland Knudssøn Madsen taget essensen ud af sommerfuglen og fokuseret på fuglens takkede vinge. Sommerfuglen sidder på en stor blok af granit. Nogle af blokkens sider er glatte, andre har et sirligt indridset mønster. Er det et stykke natur, som sommerfuglen har sat sig på? Eller er det arkitektur? 

Der er en vældig kontrast mellem motiv og materiale i Det Hvide C. Sommerfugle er små lette insekter, der bevæger sig ubesværet gennem luften. Granitten er alt andet end let. Kontrasten er med til at pege på formen, materialet og mønstrene i overfladen. Sommerfuglen optræder ofte som motiv i Erland Knudssøn Madsens værker. Han har brugt motivet på forskellig måde. Nogle gange er det kun vingerne, man ser. Andre gange er det hele sommerfuglen. Men altid i hans karakteristiske enkle og lidt grove formsprog, der synes at befinde sig et sted mellem abstraktion og figuration. 

Udgangspunktet for Erland Knudssøn Madsens kunst er landskabet og naturen. Han kan til stadighed finde inspiration i stort og småt her. Men også mennesker og eksistentielle vilkår inspirerer ham. Man kan møde hans værker rundt omkring i hele landet. Der står de med budskaber til os om verden, naturen, dyrene og det, at være menneske.   

 

BIOGRAFI

Erland Knudssøn Madsen

Maler, billedhugger, digter og forfatter

Født den 11. marts 1942 i Viborg 

Erland Knudssøn Madsen er uddannet maler på Viborg Tekniske Skole fra 1955 – 57. Siden elev blandt andet hos Niels Guttormsen i 1971 – 76 og hos Kasper Heiberg i 1977 – 78. Han debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1963, men siden blev det primært skulpturen, han udstillede med. Han har haft en lang række af separatudstillinger, blandt andet den retrospektive udstilling Tid til en omvej i 1987 på Køge Skitsesamling og Randers Kunstmuseum. Hans værker er permanent udstillet på Heltborg Museum på Thy, hvortil han har doneret en række træskulpturer. Han har løst mange udsmykningsopgaver rundt omkring i hele landet. Han har gennem årene været aktiv i forskellige bestyrelser, blandt andet Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg, arbejdende formand for Det Jyske Kunstakademi og medlem af Charlottenborgs Bestyrelse. Han er endvidere medlem af kunstnersammenslutningen Jylland og af Vrå-udstillingen. Han har fået flere hædersbevisninger, blandt andet Eckersberg Medaillen i 2006 og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Hæderspris i 2008.

 

Vil du vide mere?

Mere om Erland Knudssøn Madsen

Erland Knudssøn Madsen finder inspiration i det nære. Han finder det i landskabet nær Thisted, hvor han bor. Hans familie, hans hjem og Thys dramatiske landskab er en uudtømmelig kilde til inspiration for ham. Han har ikke, som så mange andre, haft behov for at rejse ud i verden eller at opsøge kunstnerfællesskaber for at blive inspireret. Han er helt sin egen, og det synes også at skinne igennem i hans kunst. Den befinder sig et sted mellem figurationen og abstraktionen. Hans kunst har karakter af, at han til stadighed udforsker skulpturelle problemstillinger. Men han udforsker også materialernes muligheder. Det er som om, han til stadighed arbejder med balancen mellem materialets egne iboende karakter og den form, som værket skal have. Begge dele skal være tilstede og have plads og komme til sin ret.

 

Erland Knudssøn Madsens arbejder går i flere retninger. Men i kernen i hans arbejder handler det altid om rum og om form. Materialerne og formsproget kan variere lige fra den rå og næsten ubearbejdede granit til den blanke og fine finér. Materialet spiller altid en rolle i sig selv i Erland Knudssøn Madsens værker.

 

Materialerne kan være mangeartede. Finér, beton, granit, nylon, limtræ og forskellige metaller ses ofte. Flere gang i kombination med bemalinger og en eller anden form for bearbejdning af overfladen. Han arbejder både med den fritstående, tredimensionelle skulptur og relieffet. Når Erland Knudssøn Madsen arbejder i træ, bemaler han ofte skulpturen.

 

Natur, natur og natur

Erland Knudssøn Madsen interesserer sig for naturens former og farver, som finder ind i hans formsprog. Han kan finde inspiration i mosset, der gror på en træstub, i fugerne som havet har lavet i et stykke drivtømmer eller bare i skyernes formationer på himlen. Derfor optræder naturens mønstre ofte i hans værker. Det kan være fiskeskæl, fuglevinger og mønstre fra barken på træerne og meget andet.

 

Naturen betyder meget for Erland Knudssøn Madsen. Derfor interesserer han sig også for, hvordan vi mennesker behandler naturen, og hvordan vi forvalter de ressourcer, vi får fra jorden. Han er citeret for at sige, at ” menneskets fredning af naturen ikke foregår på naturens, men på menneskets betingelser, blandt andet ved at mennesket ikke lader sandet fyge frit men dækker og værner, hvor værn ikke findes.”[1]

 

Centrale begreber

Erland Knudssøn Madsen kredser om nogle bestemte begreber i hans skulpturer, og således kan nogle af hans skulpturer betragtes som værende en del af en serie, der er fortløbende. Èn af disse serier er skulpturer med titlen Sind. Titlerne kan variere. En titel kunne for eksempel være Sind, barn, Ungt sind eller Sind. Dybt inde. Skulpturerne har det tilfælles, at de bliver bygget op af lodrette lag. Det kan for eksempel være flere lag af granitflader, der er skåret lige på to eller tre af siderne, og hvor de øvrige sider er bølgede eller kantede. Skulpturerne rummer på én og samme tid det rolige og det urolige, det ordnede og det uordnede. Det er vel et meget godt billede på, hvordan det menneskelige sind kan være, uanset hvem det tilhører? Det er klart, at titlen peger væk fra skulpturen og over på noget, der mere begrebsligt og følelsesbetonet. I andre serier peger titlen på selve værket. Erland Knudssøn Madsen har for lavet en række skulpturer, som han kalder for Instrumenter. Her peger titlen på det, værket er. Nemlig et instrument. Men et instrument til hvad? Jo, som titlerne siger, at kan det være Instrument til Retfærdighed, Instrument til Sandhed eller Instrument til Kærlighed. Instrumenterne har lighed med musikinstrumenter. Flere af dem er lavet i finér, de har lækre rundinger og spejlblank overflade. De er instrumenter, men de er også en slags kommentarer til verdens tilstand. Vi har åbenbart, iflg. Erland Knudssøn Madsen, brug for instrumenter, der kan hjælpe os med sandhed og kærlighed.

 

Repræsenteret i hele landet

Erland Knudssøn Madsens værker står mange steder rundt omkring i Danmark. Her kan man møde både de mindre skulpturer og store totaludsmykninger. I Thorsted ved Horsens skabte han i 1997 i samarbejde med kunstner Nils Guttormsen en stedspecifik totaludsmykning af en plads til en dengang nybygget andelsboligforening. Dengang fyldte udsmykningen 4.000 m2. I dag er der desværre kun få dele af værket tilbage. Det var et værk, der i høj grad indtænkte omgivelserne og udviskede grænserne mellem værk og landskab og mellem kunstgenstand og brugsgenstand. Det var blandt andet et krav, at udsmykningen indbød til leg og ophold.

 

Erland Knudssøn Madsen har også skabt udsmykninger til kirker lander over. Blandt andet til Videbæk Kirke i 2010. I det store åbne kirkerum har Erland Knudssøn Madsen skabt en stor altertavle i koldætset messing og kobber. Materialet er bearbejdet, så det bukker og buer. Altertavlen har ikke noget figurativt motiv, men i stedet for er det formerne i metallet, de forhøjninger og fordybninger, der opstår, der sammen med farverne udgør altertavlens motiv. Altertavlens farver er smukt afstemt med kirkens øvrige farver i gulv, interiør og mosaikvinduer, som allerede var i kirken, inden altertavlen kom til.

 

[1] From, Iben (red): Erland Knudssøn Madsen. P. 15. KunstCenter Silkeborg Bad, 2016.

Formidling

Spørgsmål til værket: 

Hvilken betydnings har materialet for vores opfattelse af skulpturen? 

Hvorfor tror du, at kunstneren vælger titlen Det Hvide C og ikke Sommerfugl?

  

Praktisk opgave: 

Du skal finde på en ny titel til skulpturen. Hvilken titel vælger du og hvorfor? 

Lav en skulptur af et dyr, hvor du fokuserer på noget karakteristisk ved dyret. Det kan være fiskens gæller eller hestens manke.