Den store dansker

Kunstner: Sven Dalsgaard

Placering: Højrisparken, Sven Dalsgarrdsvej, Ikast

Fakta:

Kunstner

Sven Dalsgaard
1914-1999

Titel

Den store dansker

Kategori

Skulptur

År

1972

Materiale

Bemalet jern

Størrelse

Bredde: 100cm
Højde: 450cm

Placering

Højrisparken, Sven Dalgaardsvej, Ikast

Giver

Højrisparkens grundejerforening

Restaureret

2013

Historie & Biografi

Sven Dalsgaards skulptur ”Den store Dansker” knytter sig til historien om Højrisparken, Ikast, og dens grundejerforening. I 1973 tilbød grundejerforeningen en gruppe yngre ukendte og for samtiden kontroversielle kunstnere opgaven at udsmykke det nyetablerede parcelhusområde Højrisparken med skulpturer. De fem kunstnere der takkede ja til opgaven var Poul Gernes, Per Kirkeby, Egon Fischer, Bjørn Nørgaard (alle med tilknytning til den såkaldte Eks-skole) og den lidt ældre Sven Dalsgaard.

Den bemalede skulptur ”Den store dansker” er på flere måder karakteristisk for kunstneren. Dens stærkt stiliserede skulpturelle form er kendetegnende for mange af Sven Dalsgaards skulpturer. Den høje og smalle skulptur er konstrueret ved to flade profiler der synes at holder hinanden fast. 

Til trods for skulpturens helt enkle og synlige konstruktion skabes illusionen om en plastisk menneskekrop og hoved. Ofte er hans skulpturer med referencer til mennesker formet som høje tynde gestalter og konstrueret af 2 flade profiler; f.eks. genfindes samme konstruktive princip i hans kendte skulptur ”Magerne fra Herning” (1960), der siges at referere til Damgaard-brødrene Aage, Knud og Mads og nevøen Johannes Jensen.

Hvem den store dansker indhyllet i Dannebrog er, er uvist. Værkets titel er karakteristisk for Sven Dalsgaards underfundige måde at undergrave og polemisere motivet på. I princippet er motivet(skulpturen) åben og anonym således at enhver kan antage karakter af stor dansker.

Skulpturen antyder indirekte, at det at være stor i størrelse, næppe er nok til betegnelsen ”stordansker”. Den efterlader en med spørgsmålet og fænomenet: hvem og hvad er en stor dansker?Dannebrog er et yndet motiv og koncept i Sven Dalsgaards kunst. Det vakte stor furore da han i1967 viste 33 flagmalerier på en udstilling i Det Danske Hus i Paris.

At bruge nationalsymbolet Dannebrog som motiv var kontroversielt; det kan både tolkes som en hyldest og som samfundskritik afhængig af sammenhængen det indgår i. Sven Dalsgaard sagde den gang – med en god portion selvironi – at flagene var udtryk for ”hans glæde ved at være dansk”. I senere værker fra 1970erne antydes på en mere samfundskritisk og ironisk holdning til flaget.


BIOGRAFI

Sven Dalsgaard: 1914-1999.

Maler, billedhugger og digter.
Født 29. maj 1914 i Vorup ved Randers; død 22. januar 1999 i Randers.

Sven Dalsgaard var udlært håndværksmaler og han debuterede som autodidakt billedkunstner på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1943. Han blev senere medlem af Maj udstillingen (1953-63), Grønningen (1964-75) og af Den Frie Udstilling (1975-93), og i 1978 modtog han Thorvaldsens Medalje; 1973-79 var han gæsteprofessor ved Kunstakademiet.

Vil du vide mere?

Mere om Sven Dalsgaard og hans kunst


UDDANNELSE

Sven Dalsgaard kom som ung i lære som håndværksmaler, og tog undervisning i frihåndstegning

på aftenskole. En egentlig uddannelse som kunstner fik han ikke, - men han tilbragte mange timer

på biblioteket, hvor han læste om kunst og litteratur. På et tidspunkt tog han til København, hvor

han blandt andre opsøgte kunstneren Vilhelm Bjerke Pedersen for at finde inspiration. Han havde

også samtaler med Aksel Jørgensen på Kunstakademiet i København. Sven Dalsgaard mente ikke,

at kunstakademiet ikke var noget for ham. Dog holdt han forbindelsen til Aksel Jørgensen, og

Vilhelm Bjerke Pedersen kom til at betyde meget for Sven Dalsgaard. Bjerke Petersen havde været

elev hos Kandinsky og Klee på Bauhaus i Tyskland, og var allerede da en fremtrædende

avantgardekunstner. Gennem Bjerke Pedersen fik Sven Dalsgaard indblik i surrealismen hvilket

kommer til udtryk i de malerier, han malede på den tid. De er udpræget figurative og surrealistiske

i deres stil og udtryk.


INSPIRATIONER FRA PARIS

I 1947 tog Sven Dalsgaard til Paris, hvor han opholdt sig sammen med Richard Mortensen og

Robert Jacobsen. De to var en del af kredsen omkring Galleri Denise i Paris, hvor man diskuterede

og viste den såkaldt konkrete kunst. Dalsgaard synes ikke påvirket af de konkrete og abstrakte

tendenser i tidens Paris. Derimod brugte han tiden på at besøge gallerier, - og han opsøgte nogle

af surrealismens store navne, f.eks. Francis Picabia og Victor Brauner.

Op igennem 1950 fulgte flere kortere og længere ophold i Paris og Sven Dalsgaards formsprog

ændrer sig. Det surreelle formsprog forsvinder og erstattes af langstrakte og stiliserede figurer

skabt af enkle og strenge linjer. I 1950erne synes både hans maleriske og skulpturelle formsprog

stærkt inspireret af den schweiziske kunstner Alberto Giacometti, hvis høje og tynde skulpturer

han havde set i Paris.


TEMAER OG MOTIVER

I løbet af 1960'erne skaber Sven Dalsgaard en række konceptuelle værker der er i pagt med tidens

dominerende internationale tendenser: blandt andet monokrome malerier, dannebrogsbilleder,

objekter (f.eks. stoleobjekter: ”Marats stol”, 1968, HEART, tidl. Herning Kunstmuseum) og

”vidunderblå” pakker (f.eks. ”Blå pakke”; KUNSTEN, tidl. Nordjyllands Kunstmuseum).

I forlængelse af franskmanden Yves Klein og italienerne Lucio Fontana og Piero Manzoni

monokrome og akrome malerier arbejder Sven Dalsgaard intenst med det monokrome maleri.

Han ønsker at undersøge, hvordan et minimalt bearbejdet lærred kan være betydningsbærende.

Hans monokrome maleriers værktitler er enten bevidst ironiserende eller kritiske kommentarer til

den ny-dadaistiske søgen og drøm om det fuldstændige indholdsløse værk.


Igennem flere år er Sven Dalsgaard optaget af fladen og det monokrome maleri. Han begynder

blandt andet at eksperimentere med den særlige blå farve, der kendetegner mange af hans

værker, og som han kaldte ”vidunderblå”. I hans eksperimenter fik de monokrome lærreder

påmalet øjne, eller han tilføjede tekst eller forskellige elementer direkte på lærredet. Flere af

værkerne har snor eller reb bundet om, som var de en pakke. Disse værker er oplæg til de mange

blå pakker, som Sven Dalsgaard også laver på den tid. Maleriets todimensionelle flade blev nu

tredimensionel.


Han vender ofte tilbage til ”pakken” som kunstnerisk udtryk. Gennem de indpakkede genstande, (i

form af f.eks. pakker, lukkede kuverter og sække) demonstrerer han at kunst kan være

hemmelighedsfuld og bevidst fremmedgørende. Det der er skjult virker særligt pirrende på

fantasien og nysgerrigheden; - og som Sven Dalsgaard selv sagde, så begynder man ikke at pakke

dem op, ”men står bare og glor på dem”.


Mod slutningen af 1960´erne arbejder Sven Dalsgaard i stigende grad med objekter. Især stolen

bliver gennemgående genstand i hans objektkunst. Stolen bliver bearbejdet på mange

humoristiske og vittige måder. Den får benene savet af, den bliver bundet ind i reb, eller dyppet i

fjer og hængt op i loftet. Stolen er en velkendt hverdagsting som vi primært forholder os til med

vores krop. Når den bearbejdes og omformes, røres der ved noget velkendt og funktionelt. Vi

tvinges til at se og betragte tingen på en anden og mindre funktionel måde.


At velkendte ting kan opleves på andre måder end de gængse er også tilfældet da Sven Dalsgaard i

1967 på en udstilling i Det Danske Hus i Paris viser 33 malerier af Dannebrog i forskellige

størrelser. Udstillingen vækker betydeligt røre i Danmark. Man blev provokeret af denne brug af

nationalsymbolet, men Sven Dalsgaard sagde selv (med vanlig ironisk distance), at værkerne var et

udtryk for glæden ved at være dansk. Hans Dannebrogsmalerier rummer mange aspekter. De er

på en gang et flag og et billede af et flag. De er symbolske og reelle på samme tid, ligesom de er et

værk og samtidigt et objekt. Hans inspiration til flagmalerierne kommer fra blandt andet fra

Popkunsten; f.eks. Jasper Johns malerier af det amerikanske flag fra midten af 1950’erne.


I 1970'erne vender Sven Dalsgaard tilbage til et mere figurativt maleri, hvor realitet og surrealitet

forenedes i nye formudtryk. I 1980'ernes og 1990'ernes er hans værkproduktion præget af

blandformer (malerier med påmonterede objekter), - men altid med underfundige pointer.

Gennem sin kunst og de talrige kunstneriske eksperimenter har Sven Dalsgaard sat et markant og

dybt personligt præg på danske kunsthistorie, og han har haft betydning for mange yngre

kunstnere. Fra 1973-79 var han gæsteprofessor ved Kunstakademiet; hermed blev han del af den

institution, som han som havde valgt fra som ung.

Formidling

En lille guide til Sven Dalsgaards skulptur ”Den store Dansker".


Spørgsmålene kan anvendes som mulige perspektiver på kunstværket.

Sven Dalsgaard kunne gode lide at bruge velkendte ting i sine skulpturer og malerier; - her er det

Dannebrog han bruger. 

Hvornår og i hvilke situationer bruger du/vi Dannebrog?

Et flag vækker følelser; - hvilke?

Hvad betyder Dannebrog? Måske kender du historien om Dannebrog der faldt ned fra himlen. Hvis

ikke kan du/I måske finde den frem og finde ud af hvorfor flaget faldt ned. Og hvad betyder det at

der er et kors på flaget?

Skulpturen har titlen ”Den store Dansker”:

Hvem er han/hun? Ligner det et rigtigt menneske (hvorfor, hvorfor ikke)?

Kender du nogen der kaldes en stor dansker?

Hvordan bliver man en stor dansker?

Hvad tror du, at Sven Dalsgaard vil vise os med skulpturen ”Den store Dansker”?

Find andre værker/malerier hvor Sven Dalsgaard bruger Dannebrog som motiv.

Kan man i værkerne se om han synes det er godt at være dansker? Eller mindre godt?

Hvordan kan du se det?

Flere andre danske kunstnere har brugt Dannebrog i deres kunstværker, f.eks. maleren Peter

Carlsen. Kig på hans store maleri ”Danmark” (2009); - hvad fortæller hans billede om os danskere.


Praktisk opgave:

A) Du skal tegne, male eller lave en skulptur af en stor dansker; hvem vil du tegne/male,?

Hvorfor og hvordan?

B) Du kan også lave dit eget flag.

Hvilket symbol/figur vil du vælge? Hvad betyder symbolet og hvilken betydning skal det have for dig?